VIP Card

VIP Guarantee

VIPGuarantee

Welcome to POL business class.

Pogodnosti VIP Guarantee

Svaki klijent se tretira kao najbitnija stranka ali uvek imate izuzetke koji traže poseban tretman. Za ovakve klijente, POL je angažovao tim ljudi i Vaših saradnika koji će sočiva Vašeg V.I.P. klijenta pratiti tokom celog procesa izrade, kontrole i njihove isporuke. VIPGuarantee tretman odnosi se samo na poručena sočiva iz Orange Line i XD linije proizvoda.

VIP Guarantee tretman nudi Vam sledeće:

1. Garancija

Da bi ovakav kupac imao vizuelno zadovoljstvo kao i garanciju na izrađena sočiva, Vaš kupac dobija karticu sa njegovim imenom i serijskim brojem sa kojom garantujemo:

• Tačnost dioptrijskih vrednosti na izabranom sočivu.

• Izuzetno preciznu obradu svih površina na sočivu kao i index prelamanja svetlosti.

• Garanciju na slojeve u trajanju od 2 godine

• VIP Guarantee ne podrazumeva fizičko-mehanička oštećenja koja se mogu prouzrokovati nemarnim održavanjem sočiva.

2. Pouzdanost

Tokom procesa izrade sočiva pažnju posvećujemo svakom pojedinačnom sočivu, medjutim, razlika u izradi V.I.P. sočiva ogleda se u tome što će ova sočiva tokom procesa proizvodnje biti etiketirana sa VIP karticom kako bi skrenula operaterima dodatnu pažnju. VIP sočiva imaju specijalan tretman u odeljenju kontrole kvaliteta.

Prednost za optičarsku radnju

Vršimo zamenu sočiva sa novim sočivima istog materijala u sledećim slučajevima:

• Ne privikavanja korisnika na sočiva odabranog dizajna predlažemo novi odgovarajući dizajn u dogovoru sa optičarom

• Greške pri refrakciji

• Oštećenja prilikom montaže sočiva u okvi

• Greška pri poručivanju

3. Brza isporuka

Većinu vaših zahteva sa oznakom “HITNO” trudimo se da isporučimo u dogovorenom roku, međutim, oznaka VIP u proizvodnji nas obavezuje na izradu u roku od 36 sati bez obzira na vrstu sočiva (izuzetak bojenje po uzorku).

VIP Guarantee™ is trademark of Pol Optic