Antireflex

AR Collection

PureGlide

Natural transparency.

BlueGlide

Blue ray cutter.

ARCollection

Multi+ • UltraGlide • NanoGlide • PolarGlide • BlueGlide • PureGlide

Antireflex coatings

Pol Optic ozbiljno shvata antireflex sloj kao jedan od veoma bitnih komponenata u dizajnu i konstrukciji sočiva kao finalnog proizvoda. Iz tog razloga u ponudi imamo čak šest AR slojeva. Svaki od ovih slojeva ima svoju namenu i posebne karakteristike tako da će i najprobirljiviji korisnici naći baš ono što žele i na kraju biti kompletno zadovoljni celokupnim finalnim produktom – svojim novim sočivima!

PureGlide

Zahvaljući poslednjim tehnologijama izradili smo najprirodniji AR sloj do sada. Ovo je najsavršeniji antirefleksni sloj koji smo napravili u našoj laboratoriji sa skoro neprimetnim prirodnim odsjajem.

BlueGlide

Antirefleksni sloj koji ne samo da poboljšava transparetnost samog sočiva već i štiti oko od veštačke plave svetlosti koju emituju elektronski uredjaji prouzrokujući tako makularnu degeneraciju oka.

Multi+ UltraGlide NanoGlide

Ova tri AR sloja su prva tri sloja proizvedena u našoj laboratoriji. Odlika im je da su različitih nijansi zelene boje u zavisnosti od tehnologije kojom su izradjeni. Multi+ je osnovna varijanta, UltraGlide je ekstremno tvrdi sloj dok je NanoGlide izradjen posebnom nano tehnologijom i kao takav superiorniji u odnosu na druga dva antireflexa iz “zelene” grupe.

PolarGlide

PolarGlide odsjaj je neutralne bele boje i kao takav ne narušava estetiku šminke pogotovo u foto ili tv studijima gde je sloj izložen jakim reflektorskim svetlom. Jednostavno “Make up friendly” AR!

Dr Pol explains

BlueGlide & VariaPro

How to properly clean AR treated lenses.

1. Rinse only with plain water

Rinse your glasses (both sides of the lenses) under running water.

2. Put the mild soap on both sides of each lens

Put a bit of mild liquid soap on top of both lenses, then flip the frame and put the soap on the inner side of lenses.

3. Use fingers to gently rub the liguid

Then with your fingertips gently rub the liquid soap on both sides of the lenses.

4. Rinse the soap with runing water

After that rinse glasses again to remove the liquid soap. The glasses should now be 100% grease-free.

5. Dry lenses with soft good quality paper towel

Use a paper towel to clean off remaining water drops and other spots.

6. Use microfiber cloth to finish cleaning

To finish cleaning use a microfiber cloth so your glasses should be perfectly clean.

Multi+™, UltraGlide™, NanoGlide™, PolarGlide™, BlueGlide™ and PureGlide™ are trademarks of Pol Optic