CustomFit

PROGRESSIVE XD

Top optics and aesthetics combine

CustomFit&FreeView

CustomFit je prvo progresivno sočivo proizvedeno u našoj laboratoriji, utemeljeno na teoriji FreeView Technology sa ciljem oštrog, jasnog i prirodnog vida na svim udaljenostima. FreeView Technology je jedinstven i inovativan koordinatni proračun koji uz obavezne individualne parametre zahteva i kalkulaciju odabranog oblika rama.

FreeView

Na osnovu oblika rama i individualnih parametara korisnika vrši se raspodela vidnih polja na progresivnoj površini. Distorzivne progresivne površine smeštaju se u deo sočiva koji će nakon brušenja i montiranja sočiva u ram biti eliminisan i samim tim u većem delu nevidljiv za korisnika. Zahvaljujući pomenutoj tehnologiji, prednosti CustomFit sočiva ogledaju se u optičkom i estetskom smislu.

Standard progressive

0 %
ŠIRA VIDNA POLJA

Standard progressive

FreeForm progressive

FreeForm vs CustomFit

precizno poredjenje vidnih polja

Standard vs CustomFit

precizno poredjenje vidnih polja

Optičke prednosti CustomFit sočiva

• 40% šira vidna polja u odnosu na standardne dizajne progresiva

• Periferna stabilnost sa minimalnim distorzivnim površinama

• Lako i jednostavno privikavanje na sočiva u veoma kratkom periodu

• Jasna i nedeformisana prirodna oštrina vida

Estetske prednosti CustomFit sočiva

• Centralna i rubna debljina sočiva biće umanjena do 62% u odnosu na druga standardna progresivna sočiva

• Rubna debljina sočiva biće usklađena sa vrstom i oblikom odabranog rama

• Sočiva su lakša u odnosu na druga progresivna sočiva iste dioptrije

• Komfornija i udobnija za korišćenje

Karakteristike CustomFit sočiva:

• Namenjeno je svim korisnicima u presbiopnom dobu, bez obzira na prethodno iskustvo

• Spontano i jednostavno privikavanje

• Dostupne progresivne dužine 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20mm

Orange line™, Exclusive XD™, CustomFit™ and only4you™ are trademarks of Pol Optic