Sequel&Adapta

PROGRESSIVE DBS

Your lifestyle. Our lens design.

Vaš stil života, naš progresiv.
Otkrijte koji dizajn odgovara vašem stilu života!

Najnovije tehnološke inovacije u oblasti boljeg prilagođavanja na progresivna sočiva! POL progresivi Sequel & Adapta sa Digital Balance Surfacing (DBS) tehnologijom su nova i moderna progresivna sočiva, razvijena za viši nivo personalizacije i uspostavljanje ravnoteže vida kod svakog korisnika pojedinačno, a u zavisnosti od njegovog stila života.

Danas se potrebe presbiopa iz dana u dan menjaju. Tehnološki napredak i korišćenje savremenih tehnologija imaju uticaj na sve sfere naših života. To znači da se menjaju vizuelne potrebe, kao i prirodne navike korisnika, pa samim tim i zahtevi za unapređenje vida u skladu sa njihovim stilom života.

Digital Balance Surfacing.

Uzimajući u obzir novu Digital Balance Surfacing (DBS) tehnologiju, u mogućnosti smo da matematičkim proračunom dobijemo savršenu površinu progresivnog sočiva koja korisniku omogućava savršeno lako prilagođavanje.

Nova Sequel i Adapta (DBS) progresivna sočiva pružaju maksimalan komfor i prirodan vid na svim udaljenostima. Pored toga što uključuju novu DBS tehnologiju, nova Sequel i Adapta progresivna sočiva znatno poboljšavaju estetski izgled, jer sada možete nositi tanja, lakša i ravnija progresivna sočiva.

Iz tog razloga, razvili smo tri različita progresivna dizajna za Sequel i Adapta sa Digital Balance Surfacing (DBS) tehnologijom, kako bismo napravili idealan balans između vizuelnih potreba i prirodnog okruženja svakog korisnika.

Life. Read. Far.

SequelDBSb Life

Daljina

Srednja daljina

Blizina

SequelDBS Read

Daljina

Srednja daljina

Blizina

SequelDBSb Far

Daljina

Srednja daljina

Blizina

AdaptaDBS Life

Daljina

Srednja daljina

Blizina

AdaptaDBS Read

Daljina

Srednja daljina

Blizina

AdaptaDBS Far

Daljina

Srednja daljina

Blizina

DBS Life.

Zahvaljujući velikom iskustvu u razvijanju progresivnih dizajna, uspeli smo finim balansom da ponudimo korisnicima progresivnih sočiva odlično rešenje za svaki dan, potpuno prilagođeno svakom individualnom korisniku. Ovakav dizajn namenjen je svakom korisniku za svakodnevnu upotrebu, bez posebnih zahteva za određenim vidnim poljem.

DBS Read.

Namenjena korisnicima kojima je izuzetno važna širina vidnog polja. DBS Read dizajn omogućava komfor prilikom rada na blizinu i najzahtevnijem korisniku. Progresivno sočivo koje vodi računa, kako o širini vidnog polja, tako i čitanju u lošim svetlosnim uslovima.

DBS Far.

Zahtevi savremenog korisnika progresivnih sočiva povećavaju se svakim danom. DBS Far dizajn namenjen je upravo onim korisnicima koji traže izuzetno široka i izbalansirana polja za daljinu. Preporučujemo sportistima, vozačima i aktivnim korisnicima.

Progresivno sočivo najvišeg kvaliteta za iskusne korisnike.

Idealno za korisnike koji koriste progresivna sočiva po prvi put.

Karakteristike Sequel DBS sočiva:

• Sequel (HARD dizajn) personalizovano progresivno sočivo

• Za iskusne i veoma zahtevne korisnike progresivnihsočiva

• Spontano i jednostavno privikavanje

• Dostupne progresivne dužine 14,15,16,17,18,19 i 20mm

• Oznake na sočivima označavaju visinu ugradnje(OCHT)

Karakteristike Adapta DBS sočiva:

• Adapta (SOFT dizajn) personalizovano progresivno sočivo

• Za korisnike koji se prvi put susreću sa progresivnimsočivima

• Spontano i jednostavno privikavanje

• Dostupne progresivne dužine 16,17,18,19 i 20mm

• Oznake na sočivima označavaju visinu ugradnje(OCHT)

Orange line™, Sequel™, Adapta™ and only4you™ are trademarks of Pol Optic