Progressive

Infini HD · Futura

Quick and easy adaptation.

Quick and easy adaptation.

Green line progresivi
Green line progresivna sočiva karakteriše visoki kvalitet izrade kao i namenski dizajn usmeren ka vizuelnim potrebama korisnika za različite tipove aktivnosti koje u tom trenutku obavljaju i u kojima im je neophodna progresivna korekcija vida.

Infini HD
Ovo Free Form sočivo je dizajnirano posebno za korisnike koji nikada nisu koristili progresivna sočiva i nemaju iskustva u korišćenju istih. Ovaj dizajn progresivnog sočiva je idealan za mladje presbiope kao i starije osobe sa potrebom za progresivima.

Futura
Futura je nova generacija progresivnog sočiva. Dizajn sočiva omogućava izuzetno laku adaptaciju kao i visok kvalitet vida. Prilagođeno je za svakodne aktivnosti i potrebama današnjeg presbiopa.

InfiniHD

Infini HD je novi dizajn progresivnog sočiva izrađen Free Form tehnologijom, sa značajnim poboljšanjima vidnih polja u zonama za daljinu i blizinu. Karakteriše ga asferično-atorična unutrašnja površina sočiva i digitalna obrada.

Sa asferično-atoričnom unutrašnjom površinom sočiva dobijamo izuzetno veliku iskorišćenost vidnih polja.

• Infini HD je prilagođen i korisnicima bez iskustva u nošenju progresivnih sočiva. Blago izbalansiran u prelazima sa vidnog polja na daljinu na vidno polje za blizinu. Izuzetno pogodan, kako za mlade presbiope tako i za one u poznim godinama.

• Mogućnost proračuna vidnih polja sa integracijom individualnih parametara, čini ovo progresivno sočivo personalizovanim za svakog korisnika posebno.

Infini HD.
Idealan za neiskusne korisnike progresivnih sočiva.

Karakteristike Infini HD sočiva:

• Visina fitovanja (visina zenice) od 17mm do 23mm

• Minimalna visina okulara 27 mm

• Dostupan u velikoj paleti materijala

• Mogućnost izrade sa individualnim parametrima za određenog korisnika

• Decentrirani dizajn za 2mm u odnosu na geometrijski centar sočiva

Futura

Futura je nova generacija progresivnog sočiva namenjena korisnicima koji traže laku adaptaciju bez astigmatskih smetnji u perifernim zonama, kao i visok kvalitet vida. Ovaj dizajn sočiva prilagođen je svakodnevnim aktivnostima i potrebama današnjeg presbiopa.

• Zbog širokih zona u poziciji daljine, možemo ovakav proizvod ponuditi emetropnim osobama sa niskim i srednje visokim vrednostima adicije.

• Digitalizacijom u procesu proizvodnje, dobijene su maksimalne performanse u kontroli jačine dioptrijskih vrednosti u progresivnoj zoni namenjenoj za rad.

• Futura je progresivno dioptrijsko sočivo dostupno u tri visine fitovanja tako da odgovara većini modernih dioptrijskih okvira koje danas možemo naći u ponudi.

Futura.
Za laku i brzu adaptaciju i svakodnevne aktivnosti.

Karakteristike Futura sočiva:

• Uklonjena su nepotrebna periferna astigmatska dejstva

• Mogućnost izrade iz široke palete materijala

• Decentrirani dizajn za 2mm u odnosu na geometrijski centar sočiva

• Proizvod je dostupan u tri visine fitovanja: 17mm,19mm i 21mm

Green line™, Infini HD™, Futura™ and only4you™ are trademarks of Pol Optic