Monofocal
Panorama · Anglera Sport
Monofocal
Panorama · Anglera Sport
Previous
Next

Free Form. Sharper world.

Angles and motion.

Green line monofokali
U Green line kolekciji optičkih sočiva za korekciju vida Pol Optic proizvodi i dva modela monofokalnih sočiva, Panorama sočivo za svakodnevne aktivnosti i Anglera sočivo dizajnirano za korisnike koji se bave sportom koristeći sportske zakrivljene okvire.

Panorama
Izradjeno je Free Form tehnologijom i kao takvo je znatno kvalitetnije nego monofokalna sočiva izradjena tradicionalnom tehnologijom. Panorama daje maksimalne performanse za sve dioptrijske jačine.

Anglera
Ovo sočivo je namenjeno osobama koje žele da pruže maksimalne performanse u sportu koristeći monofokalna sočiva. U takvim okolnostima veoma je bitno da korekciono vidno polje osobe sa sportskim okvirima bude šire nego kod običnih okvira. Anglera je namenski dizajnirano sočivo baš za zakrivljene sportske okvire.

Panorama

Panorama je monofokalni dizajn sočiva izrađen FreeForm tehnologijom koja nudi superiorni optički kvalitet u odnosu na tradicionalnu izradu dioptrijskih sočiva. Obezbeđuje maksimalne performanse za sve dioptrijske jačine.

Napredak u odnosu na tradicionalni proizvod ogleda se u značajnom povećanju kvaliteta i oštrine vida, uklonjena su periferna astigmatska dejstva, sočiva su estetski lepša i tanja, pružaju pun komfor i laku adaptaciju na nove naočare.

Dostupna su iz velike palete materijala.

Panorama.
Maksimalne performanse za sve dioptrijske jačine.

Karakteristike Panorama sočiva:

• Monofokalno sočivo koji se odlikuje asferično-atoričnom unutrašnjom površinom sočiva

• Kristalno jasan pogled kroz celu površinu sočiva, bez deformacije slike na periferiji sočiva

• Estetski lepša i tanja sočiva u odnosu na tradicionalni način izrade.

Anglera

Anglera je monofokalni sport dizajn izrađen digitalnom Free Form tehnologijom. Odlikuje se asferično-atoričnom unutrašnjom površinom sočiva.

Ovako dizajnirano sočivo nudi superiorniji optički kvalitet u odnosu na dosadašnju tradicionalnu izradu dioptrijskih sočiva sa većim baznim krivinama.

Pri izradi Anglera sočiva koristimo posebnu kalkulaciju za sportski dizajnirane ramove. Moguća je decentracija optičkog centra i do 10mm, sa redukovanim prizmatičnim dejstvom.

Anglera.
Za zakrivljene sportski dizajnirane ramove.

Karakteristike Anglera sočiva:

• Umanjena su periferna astigmatska dejstva

• Mogućnost izrade iz široke palete materijala

• Sočiva su estetski lepša i tanja

Green line™, Panorama™ and Anglera™ are trademarks of Pol Optic