Annex

Basic Multifocal

No more blured pixels.

Annex multifoka

Annex sočiva su idealno rešenje za korisnike računara. Ova sočiva nude široko vidno polje za blizinu u donjem delu sočiva i prelaz do širokog vidnog polja za srednju daljinu u gornjem delu sočiva.

Korisnici dobijaju prostran i jasan vid za radnu površinu koja obuhvata prostor od tastature ili materijala koji se čita, preko monitora, do 3m.

Laka adaptacija, široka vidna polja i blagi prelazi Annex sočiva omogućavaju korisniku lako i brzo privikavanje.

Poručivanje

Pri poručivanju Annex sočiva OBAVEZNO navesti dioptriju za blizinu kao i tip sočiva

• Tip A - preporučuje se korisnicima mlađim od 50 godina.

• Tip B - preporučuje se korisnicima starijim od 50 godina.

annex_graphic

Annex.
Idealno sočivo za korisnike računara.

Jasno vidno polje, od tastature, preko monitora, i sve do 3m udaljenosti.

Basic line™ and Annex™ are trademarks of Pol Optic