Monofocals

Traditional production

Monofocals

Detail matters.

Basic line monofokali

Monofokalna standardna sočiva izrađena tradicionalnom tehnologijom. Ova vrsta korektivnih sočiva namenjena je ametropnim osobama (hipermetropi, miopi i astigmati).

• Sočiva su izrađena po visokim standardima

• Dostupna su u širokoj paleti materijala

• Mogućnost izrade sa decentracijama

Monofokali.
Izradjena su od najboljih svetskih materijala.

Basic line™ , Pollux™ and Polaris™ are trademarks of Pol Optic

Transition®, NuPolar® and DriveWear® logos are property of Younger Optics