Lenticular

Lenticular • Expert Lenti • Orthas

Lenticular

High diopter power.

Lenticular • Expert Lenti • Orthas

Za visoke MINUS dioptrije

Lentikular

Ovo sočivo je namenjeno visokim minus dioptrijama. Aktivni deo vidnog polja je 35mm, sa oštrim prelazima prema obodu sočiva. Standardno lentikular sočivo dostupno je u tri tipa (objašnjenja na slikama). Kod poručivanja obavezno navesti tip željenog lentikulara (tip A, tip B ili tip C).

Expert Lenti

Expert Lenti je namenjen visokim minus dioptrijama. Aktivni deo vidnog polja je 35mm, sa zaobljenim prelazima prema obodu sočiva. Expert Lenti sočivo dostupno je u tri tipa (objašnjenja na slikama). Kod poručivanja obavezno navesti tip željenog lentikulara (tip A, tip B ili tip C).

Lentikular

Expert Lenti

Za visoke PLUS dioptrije

Orthas

Orthas - asferično monofokalno sočivo koje je namenjeno visokim plus dioptrijama. Aktivni deo vidnog polja je 50mm, sa razlivenim prelazima prema obodu sočiva.

Orthas.
Za visoke plus dioptrije.

Basic line™ is trademarks of Pol Optic