ORANGE LINE PROGRESIVNA XD SOČIVA

Varia XD

ORANGE LINE PROGRESIVNA XD SOČIVA

Varia XD

Najbliže prirodnom vidu kao nikada do sada!

Korišćenje progresivnih sočiva sa komforom koji niste mogli da zamislite!

Novo POL progresivno sočivo VARIA sa Dual Surface tehnologijom (DST)

 

• VARIA je personalno progresivno sočivo koje će presbiopima omogućiti prirodno fokusiranje na različitim distancama sa neuporedivo širim vidnim poljima.

 

• Za razliku od dosadašnjih progresivnih free form sočiva koja se zasnivaju na izradi vidnih polja sa unutrašnje strane sočiva, Dual Surfacing Tehnologija otišla je korak dalje i omogućila nam izradu progresivnih površina kako sa unutrašnje tako i sa spoljne strane sočiva.

 

• Varia je prvo personalno sočivo izrađeno u POL labaratoriji korišćenjem DST tehnologije.

 

• DST tehnologija ogleda se u raspodeli dioptrijskih jakosti na prednju i zadnju površinu sočiva. Ovim načinom izrade dobili smo Varia progresivno sočivo sa 50% širim vidnim poljima.

 

• VARIA progresivno sočivo predviđeno je za sve presbiope a pre svega za one koji žele više (šira vidna polja bez ograničenja), bolje (naprednije progresivno sočivo od predhodnih progresiva) i brže (momentalno privikavanje bez perioda adaptacije) !

• personalno progresivno sočivo izrađeno uz pomoć najmodernije DST tehnologije.

DST tehnologija se zasniva na proračunu i izradi idealnih spoljnih i unutrašnjih površina sočiva u odnosu na zahtevane dioptrijske vrednosti.

 

• Za razliku od ostalih progresivnih sočiva iz našeg asortimana kojima je spoljna površina sferne geometrije, Varia sočiva izrađena su sa spoljnom površinom progresivnog rasta bazne zakrivljenosti od vrha ka donjem delu sočiva (npr. u gornjem delu bazna zakrivljenost 5.00D, u donjem delu 6.50D).

 

• Unutrašnja izrada površine sočiva se sastoji u preciznom kompenzovanom preračunu vidnih polja u odnosu na spoljnu površinu. Spajanjem ove dve površine dobijamo Varia progresivno sočivo sa širokim vidnim poljima i minimalnim astigmatskim delovanjima na periferijama sočiva.

VARIA spoljna bazna zakrivljenost

Bazna zakrivljenost za blizinu

Bazna zakrivljenost za daljinu

Prikaz spoljne površine VARIA sočiva

Najbliže prirodnom vidu kao nikada do sada!

Korišćenje progresivnih sočiva sa komforom koji niste mogli da zamislite!

 

- Šira vidna polja do 50% u zavisnosti od dioptrije

- Eliminisana nepotrebna krivljenja slike u svakoj tački sočiva

- Oštra i jasna slika celom površinom sočiva

- Pri fokusiranju periferni predmeti ostaju prirodnog i jasnog oblika

- Tanja i lakša sočiva u poređenju sa predhodnim sočivima

 

- VARIA personalno progresivno sočivo

- Spontano i jednostavno privikavanje

- Dostupne progresivne dužine 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20mm

- Oznake na sočivima označavaju progresivnu dužinu (PRL)

Pri poručivanju VARIA sočiva OBAVEZNO je navesti individualne parametre:

Poželjni individualni parametri za Varia sočiva.

Više o svim individualnim parametrima >

Prikaz spajanja spoljne i unutrašnje površine VARIA sočiva

Varia sočivo sa spoljnom i unutrašnjom dizajniranom površinom

Orange Line Monofocal

Matrix Mono

Matrix Sport

Elegance / Elegance FS

Biaspheric

Orange Line Office

Operative

Green Line Progressive

Infini

Futura

Green Line Monofocal

Panorama

Anglera

Green Line Office

Inoffis

Green Line Bifocal

Invisio

Green Line Kids

Mono Focal

Multi Focal

Basic Line Progressive

Pollux

Polaris

Pollux Mineral

Basic Line Bifocal

Organic Bifocal

Mineral Bifocal

Basic Line Monofocal

Monofocals

Lenticular

Orthas

Basic Line Office

Access