Maksimalne performanse za sve dioptrijske jačine.

• MATRIX MONO monofokalni dizajn izrađen FreeForm tehnologijom nudi superiorni optički kvalitet u odnosu na tradicionalnu izradu dioptrijskih sočiva.

 

• Obezbeđuje maksimalne performanse za sve dioptrijske jačine. Napredak u odnosu na tradicionalni proizvod se ogleda u značajnom povećanju kvaliteta i oštrine vida, uklonjena periferna astigmatska dejstva, sočiva su estetski lepša i tanja, pružaju pun komfor i laku adaptaciju na nove naočare.

Tradicionalno sočivo

Kristalno jasan pogled!

- Monofokalni dizajn sočiva koji se odlikuje asferično-atoričnom unutrašnjom površinom sočiva

- Kristalno jasan pogled kroz sočivo bez deformacije slike na periferiji sočiva

- Estetski lepša i tanja sočiva u odnosu na tradicionalni način izrade

Poželjni individualni parametri za Matrix Mono sočiva.

Više o svim individualnim parametrima >

Za aktivne korisnike sa zakrivljenim sportskim okvirima

• MATRIX SPORT - monofokalno sočivo koje je svojim dizajnom namenjeno za ugradnju u zakrivljene sportske okvire. Obezbeđuje dobar periferni vid uklanjanjem nepotrebnih astigmatskih dejstava i čini lakšu adaptaciju na nove naočare.

klasično sočivo

Izobličenje

Izobličenje

klasično sočivo

Vidno polje

Vidno polje

Vidno polje

Baza 4

Klasičan ram

Baza 8

Sportski ram

Baza 8

Sportski ram

Specijalno dizajnirana sočiva za zakrivljene sportske okvire.

- Sočivo dizajnirano za ramove velike zakrivljenosti

- Kristalno jasan vid bez obzira na zakrivljenost sočiva i jačinu dioptrije

- Specijalna namenska kalkulacija za ovu vrstu sočiva

- Opseg proizvodnje iz baze 6.00 i 8.00

 

Poželjni individualni parametri za Matrix Sport sočiva.

Više o svim individualnim parametrima >

• ELEGANCE je monofokalno sočivo koje je svojim dizajnom namenjeno za dioptrije u minus opsegu. Prednost je u maksimalnoj minimiziranosti rubne debljine.

Optička vidna polja su 50mm, 45mm, 40mm, 35 mm.

 

• Ovako dizajnirano sočivo nudi superiorni optički kvalitet u odnosu na dosadašnju izradu dioptrijskih sočiva. Moguća izrada sočiva iz široke palete materijala.

Standardno sočivo

50

45

40

35

Standardno sočivo

• ELEGANCE FRAME SHAPE je specifično dizajnirano monofokalno sočivo lentikularnih osobina sa digitalizacijom površina i kontrolom različitih područja sočiva.

 

Postoji mogućnost, kada je u pitanju konkretan oblik rama, da se redukuje debljina sočiva u područjima udaljenim od centralne zone vida i u blizini ivice rama. Ova opcija je naročito korisna kod velikih ramova kao što su naočare za sunce ili naočare u trendu.

 

Lentikularizacija koja prati oblik rama ne omogućava samo tanje sočivo, već vodi računa kako o kvalitetu vida, tako i o estetskom izgledu.

Prednosti

- sloboda pri izboru modnih okvira

- redukovana rubna debljina kod minus sočiva

- uvek tanja sočiva

 

Širina HALO-a

Širina HALO-a dolazi predefinisana softverom na 5mm.

Debljina ruba gotovog sočiva zavisi od širine Halo-a.

 

Tanjenje sočiva duž

unutrašnje ivice rama

Predefinisani

HALO 5mm

Poželjni individualni parametri za Elegance sočiva.

Više o svim individualnim parametrima >

Estetski najlepša i najtanja monofokalna sočiva za minus dioptrije.

- Sočivo dizajnirano za minus dioptrije

- Odlikuje se minimalnim rubnim debljinama

- Mogućnost izrade sočiva velike zakrivljenosti

 

• BIASPHERIC je monofokalno sočivo koje svojim dizajnom minimalno menja prirodnu veličinu oka.

• Ovako dizajnirano sočivo nudi superiorni optički kvalitet u odnosu na dosadašnju tradicionalu izradu dioptrijskih sočiva.

Očigledna deformacija vidnog polja

Bez deformacija vidnog polja

NAPOMENA:

Na Biaspheric sočivima NIJE MOGUĆA decentracija.

 

Dizajn sočiva koji minimalno menja prirodnu veličinu oka.

- Ravnija i tanja sa obe strane sočiva za razliku od standardnih sočiva visokog indeksa

- Bi-asferična sočiva redukuju problem uvećanja oka

- Savršena za svakodnevno nošenje

 

Poželjni individualni parametri za Biaspheric sočiva.

Više o svim individualnim parametrima >

Orange Line Monofocal

Matrix Mono

Matrix Sport

Elegance / Elegance FS

Biaspheric

Orange Line Office

Operative

Green Line Progressive

Infini

Futura

Green Line Monofocal

Panorama

Anglera

Green Line Office

Inoffis

Green Line Bifocal

Invisio

Green Line Kids

Mono Focal

Multi Focal

Basic Line Progressive

Pollux

Polaris

Pollux Mineral

Basic LIne Bifocal

Organic Bifocal

Mineral Bifocal

Basic Line Monofocal

Monofocals

Lenticular

Orthas

Basic Line Office

Access