GREEN LINE MONOFOKALNA SOČIVA

Panorama

Anglera

GREEN LINE MONOFOKALNA SOČIVA

Panorama

Anglera

Better quality and vision acuity

• PANORAMA je monofokalni dizajn sočiva izrađena FreeForm tehnologijom koja nudi superiorni optički kvalitet u odnosu na tradicionalnu izradu dioptrijskih sočiva. Obezbeđuje maksimalne performanse za sve dioptrijske jačine.

 

• Napredak u odnosu na tradicionalni proizvod se ogleda u značajnom povećanju kvaliteta i oštrine vida, uklonjena periferna astigmatska dejstva, sočiva su estetski lepša i tanja, pružaju pun komfor i laku adaptaciju na nove naočare. Dostupna iz velike palete materijala.

Maksimalne performanse za sve dioptrijske jačine.

- Monofokalni dizajn sočiva koji se odlikuje asferično-atoričnom unutrašnjom površinom sočiva

- Kristalno jasan pogled kroz sočivo bez deformacije slike na periferiji sočiva

- Estetski lepša i tanja sočiva u odnosu na tradicionalni način izrade

Za aktivne korisnike

• ANGLERA je monofokalni sport dizajn izrađen digitalnom Free Form tehnologijom, odlikuje se asferično-atoričnom unutrašnjom površinom sočiva. Ovako dizajnirano sočivo nudi superiorniji optički kvalitet u odnosu na dosadašnju tradicionalnu izradu dioptrijskih sočiva sa većim baznim krivinama.

 

 • Pri izradi Anglera sočiva koristimo posebnu kalkulaciju za sportski dizajnirane ramove. Moguća je decentracija optičkog centra i do 10mm sa redukovanim prizmatičnim dejstvom.

standardni ramovi

Standardna sočiva

sportski ramovi

Za zakrivljene sportski dizajnirane ramove.

- Umanjena su periferna astigmatska dejstva

- Mogućnost izrade iz široke palete materijala

- Sočiva su estetski lepša i tanja

Poželjan individualni parametar za Anglera sočiva.

Više o svim individualnim parametrima >

Orange Line Monofocal

Matrix Mono

Matrix Sport

Elegance / Elegance FS

Biaspheric

Orange Line Office

Operative

Green Line Progressive

Infini

Futura

Green Line Monofocal

Panorama

Anglera

 

Green Line Office

Inoffis

Green Line Bifocal

Invisio

Green Line Kids

Mono Focal

Multi Focal

Basic Line Progressive

Pollux

Polaris

Pollux Mineral

Basic LIne Bifocal

Organic Bifocal

Mineral Bifocal

Basic Line Monofocal

Monofocals

Lenticular

Orthas

Basic Line Office

Access