BASIC LINE PROGRESIVNA SOČIVA

Pollux

Polaris

Pollux Mineral

BASIC LINE PROGRESIVNA SOČIVA

Pollux

Polaris

Pollux Mineral

Sočiva dizajnirana za standardne okvire.

• POLLUX je progresivno sočivo koje se odlikuje Free Form izradom baziranom na konvencionalnim standardima. Potreba za jednostavnim rešenjem za određenu grupu korisnika, podstakla nas je da ponovo pokrenemo liniju najprodavanijeg progresivnog sočiva.

 

• Nova Pollux progresivno sočivo je izrađeno novom Free Form tehnologijom ali sa konvencionalnim karakteristikama - merna i upotrebna dioptrija su istih dioptrijskih jačina.

 

• Od sada ćete kod ove vrste progresivnih sočiva moći meriti tačno i jednostavno poručene dioptrijske jačine u vidnim poljima za daljinu i blizinu.

Free Form tehnologija bazirana na konvencionalnim standardima.

Sočiva dizajnirana za male okvire.

• POLARIS je progresivno sočivo specifično dizajnirano za ramove malih „B“ dimenzija.

 

• Novo Polaris progresivno sočivo odlikuje se izradom u Free Form tehnologiji sa konvencionalnim karakteristikama - merna i upotrebna dioptrija su istih dioptrijskih jačina.

 

• Od sada ćete kod ove vrste progresivnih sočiva moći meriti tačno i jednostavno poručene dioptrijske jačine u vidnim poljima za daljinu i blizinu.

Free Form tehnologija bazirana na konvencionalnim standardima.

Za korisnike koji preferiraju mineralni progresiv.

• POLLUX Mineral je mineralno progresivno sočivo konvencionalne izrade.

 

• Asferičnog dizajna

• Dostupno u belom i Foto (sivo i braon) materijalu

• Preporučuje se kao zamena za organska sočiva kada korisnik nije u mogućnosti,

  zbog prirode posla kojim se bavi, koristiti sočiva organskih materijala (abrazivna delovanja, varenje, visoke temperature itd.)

Mineralno progresivno sočivo.

Orange Line Monofocal

Matrix Mono

Matrix Sport

Elegance / Elegance FS

Biaspheric

Orange Line Office

Operative

Green Line Progressive

Infini

Futura

Green Line Monofocal

Panorama

Anglera

 

Green Line Office

Inoffis

Green Line Bifocal

Invisio

Green Line Kids

Mono Focal

Multi Focal

Basic Line Progressive

Pollux

Polaris

Pollux Mineral

Basic LIne Bifocal

Organic Bifocal

Mineral Bifocal

Basic Line Monofocal

Monofocals

Lenticular

Orthas

Basic Line Office

Access