Monofokalna sočiva izrađena od najkvalitetnijih materijala.

• Monofokalna standardna sočiva izrađena tradicionalnom tehnologijom.

Ova vrsta korektivnih sočiva namenjena je ametropnim osobama (hipermetropi, miopi i astigmati).

 

• Sočiva su izrađena po visokim standardima.

• Dostupna u širokoj paleti materijala

• Mogućnost izrade sa decentracijama

BASIC LINE MONOFOKALNA SOČIVA

Monofokali

Lenticular / Expert Lenti

Orthas

BASIC LINE MONOFOKALNA SOČIVA

Monofokali

Lenticular / Expert Lenti

Orthas

Za visoke MINUS dioptrije.

• LENTICULAR sočivo je namenjeno za visoke minus dioptrije. Aktivni deo vidnog polja je 35mm sa oštrim prelazima prema obodu sočiva. Standardno lentikular sočivo dostupno u tri tipa. Kod poručivanja obavezno navesti tip željenog lentikulara (tip A, tip B ili tip C).

• EXPERT LENTI sočivo je namenjeno za visoke minus dioptrije. Aktivni deo vidnog polja je 35mm sa zaobljenim prelazima prema obodu sočiva. Expert Lenti sočivo je dostupno u tri tipa. Kod poručivanja obavezno navesti tip željenog lentikulara (tip A, tip B ili tip C).

Za visoke PLUS dioptrije.

• ORTHAS - asferično monofokalno sočivo koje je namenjeno za visoke plus dioptrije. Aktivni deo vidnog polja je 50mm sa razlivenim prelazima prema obodu sočiva.

Orange Line Monofocal

Matrix Mono

Matrix Sport

Elegance / Elegance FS

Biaspheric

Orange Line Office

Operative

Green Line Progressive

Infini

Futura

Green Line Monofocal

Panorama

Anglera

 

Green Line Office

Inoffis

Green Line Bifocal

Invisio

Green Line Kids

Mono Focal

Multi Focal

Basic Line Progressive

Pollux

Polaris

Pollux Mineral

Basic LIne Bifocal

Organic Bifocal

Mineral Bifocal

Basic Line Monofocal

Monofocals

Lenticular

Orthas

Basic Line Office

Access