BASIC LINE SOČIVO ZA RAD U KANCELARIJI

Access

BASIC LINE SOČIVO ZA RAD U KANCELARIJI

Access

Idealno sočivo za korisnike računara.

• ACCESS sočiva su idealno rešenje za korisnike računara. Ova sočiva nude široko vidno polje za blizinu u donjem

delu sočiva prelazno do širokog vidnog polja za srednju daljinu u gornjem delu sočiva. Korisnici dobijaju prostran

i jasan vid za radnu površinu koja obuhvata prostor od tastature ili materijala koji se čita preko monitora do 3m.

 

• Laka adaptacija, široka vidna polja i blagi prelazi Access sočiva omogućavaju korisniku lako i brzo privikavanje.

 

PORUČIVANJE:

Pri poručivanju Access sočiva OBAVEZNO navesti dioptriju za blizinu kao i tip digresije

 

• Tip A digresija 0,75 - preporučuje se korisnicima mladjim od 50 godina.

• Tip B digresija 1,25 - preporučuje se korisnicima starijim od 50 godina.

Jasno vidno polje od tastature preko monitora i sve do 3m udaljenosti.

Orange Line

Green Line

Kids Line

Orange Line Monofocal

Matrix Mono

Matrix Sport

Elegance / Elegance FS

Biaspheric

Orange Line Office

Operative

Green Line Progressive

Infini

Futura

Green Line Monofocal

Panorama

Anglera

 

Green Line Office

Inoffis

Green Line Bifocal

Invisio

Green Line Kids

Mono Focal

Multi Focal

Basic Line Progressive

Pollux

Polaris

Pollux Mineral

Basic LIne Bifocal

Organic Bifocal

Mineral Bifocal

Basic Line Monofocal

Monofocals

Lenticular

Orthas

Basic Line Office

Access